آخرین اخبار

فینال – BLAST Pro Series Copenhagen 2018

فینال - BLAST Pro Series Copenhagen 2018 November 3, 2018, 9:50 pm
img
vs

Maps

  • Mirage Mirage
    4:7
    6:9
  • Inferno Inferno
    5:8
    7:8