آخرین اخبار

نیمه نهایی – ECS Season 6 Finals

نیمه نهایی - ECS Season 6 Finals November 24, 2018, 9:30 pm
img
vs

Maps

 • Nuke Nuke
  2:6
  5:10
 • Train Train
  7:5
  9:6
 • Inferno Inferno
  3:3
  3:12