آخرین اخبار

نیمه نهایی – EPICENTER 2018

نیمه نهایی - EPICENTER 2018 October 28, 2018, 3:00 pm
img
vs

Maps

  • Mirage Mirage
    3:7
    6:9
  • Inferno Inferno
    4:9
    8:7