آخرین اخبار

برچسب:wca-2017

img
مهر
۲۰

مسابقات مقدماتی WCA 2017 اروپا به مرحله ی playoff رسید

مسابقات مقدماتی WCA 2017 اروپا به مرحله ی حذفی خود رسیده و هشت تیم باقیمانده باید در تاریخ ۱۶ تا ۲۰ اکتبر به رقابت با یکدیگر بپردازند. شانزده تیم از سرتاسر اروپا در مسابقات مقدماتی WCA 2017 صورت دو حذفی […]